Minggu, 16 Januari 2011


The products listed below offer excellent commissions from each sale you recruit. You can promote these products on your own website, blog, or through email.
Each product has promotional materials for you including all different kinds of banners, email promo's and blog reviews.
Please feel free to use them as they are or change them to suit the style of your website or blog.

banner & links


The simplest way to add banner code to your web page is to open your web page using a common text editor (Notepad for example) and paste the code into your web page.
  1. Choose a banner and click the Get banner code button. You will see an HTML code of chosen banner.


  2. Click inside this code to highlight it.  3. From the Internet Browser menu select Copy command.  4. Switch to text editor where your webpage opened and paste this banner code into your webpage (or blog).

If you don't have web page and don't have blog please see in our FAQs how to create one.
It is important that the HTML code does not get modified by the software you are using to create your pages or banners may not display properly or generate credits for you.

You can place banner code on each page of your web site, and your other web sites.

dapatkan uang dengan situs anda

Selasa, 04 Januari 2011

instalasi manual kabel dku-5 pada PC


MANUAL DKU-5

A. INSTALL CABLE DKU-5
Utk WinXP
·         MASUKKAN CD ‘CDMA’
·         PASANG CABLE DKU-5 KE 'USB' PORT KOMPUTER
·         KALAU DI WINDOWS XP COMPUTER AKAN AUTO DETECT POSISI USB CABLE DKU-5 DAN ANDA HANYA PILIH NEXT WINDOWS AKAN AUTO SEARCH UTK DRIVER DARI CD.


·         SETELAH PROSES INSTALASI SELESAI COBA KLIK KANAN 'MY COMPUTER' CEK KE 'HARDWARE MANAGER' KALAU ADA PENAMBAHAN PORT DGN NAMA 'MAT USB-to-Serial Bridge' BERARTI PROSES INSTALL CABLE DKU-5 SUKSES.

·         Jika yang keluar adalah ‘prolific port’ berarti anda harus melakukan penginstallan secara manual:      -Klik kanan Prolific port
- Masuk ke Properties
- DRIVER - Update Driver
- pilih Install from a list or specific location ‘ADVANCE’
- don’t detect I will choose the driver to install
- pilih Have Disk – pilih CD-ROM dan pilih folder Driver DKU-5 XP. Kalau setelah pilih file ada keluar 'MAT USB-to-Serial Bridge’ pilih ;Next’ dan lanjutkan proses instalasi sampai selesai.


Utk Win’98

·         UNTUK PEMAKAI WIN'98 KALAU PADA SAAT CABLE DKU-5 DI PASANG DI USB TIDAK ADA AUTO DETECT, MASUK KE CONTROL PANEL - ADD NEW HARDWARE - SETELAH ITU ARAHKAN COMPUTER SECARA MANUAL UNTUK MEMBACA KE DRIVER CD-ROM ANDA

·         Jika yang keluar adalah ‘prolific port’ berarti anda harus melakukan penginstallan secara manual:
-Klik kanan Prolific port
- Masuk ke Properties
- DRIVER - update Driver - Next
- Display the list of all the drivers in a specific location,… - Have Disk
- pilih CD-ROM dan ke folder Driver Cable DKU-5 Win98.
- Kalau setelah pilih file ada keluar 'MAT USB-to-Serial Bridge pilih Next dan lanjutkan proses instalasi sampai selesai.

B. INSTALL MODEM UNTUK CDMA WINDOWS XP
·         Masih dengan cd 'CDMA' di CD-ROM
·         MASUK KE 'CONTROL PANEL'
·         KLIK 'PHONE AND MODEM OPTIONS - MODEM'
·         KLIK 'ADD...'
·         'DONT DETECT MY MODEM...' - NEXT
·         HAVE DISK...
·         BROWSE... KE POSISI CD-ROM - Driver Modem - OPEN - OK
·         PILIH '...3G PAKET DATA MODEM' / NEXT
·         PILIH PORT YG BARU ANDA INSTALL, KALAU SANGSI KLIK KANAN 'MY COMPUTER' CEK KE 'HARDWARE MANAGER' KALAU HAFAL POSISI PORT DGN NAMA 'MAT USB-to-Serial Bridge' di Com keberapa. Pakai posisi port tersebut utk modem.
·         TUNGGU PROSES INSTALL MODEM SAMPAI SELESAI
·         CEK KE 'PHONE AND MODEM OPTIONS' KALAU SUDAH ADA TAMBAHAN MODEM DGN NAMA '...3G PAKETDATA MODEM' BERARTI PROSES INSTALLASI SUDAH SUKSES


C. SETUP NEW CONNECTION
·         START / PROGRAM / ACCESSORIES / COMMUNICATIONS / NEW CONNECTION WIZARD
·         CONNECT TO THE INTERNET / SET UP MY CONNECTION MANUALLY / CONNECT USING DIAL-UP MODEM / PILIH '...3G PAKET...'
·         ISI ISP NAME 'NAMANYA TERSERAH ANDA TERSERAH ANDA' CTH: FLEXI, m8, starone, dll
·         ISI NOMOR DENGAN                #777

Flexi
·      USER NAME :              telkomnet@flexi
·      PASSWORD  :              telkom

Mobile 8
·         USER NAME :              m8
·         PASSWORD  :              m8

Star One
·         USER NAME :              starone
·         PASSWORD  :              indosat

Esia
·         USER NAME :              esia
·         PASSWORD  :              esia

Artis cantik indonesia berani tampil bugil
47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku
Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna
Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk
babasan sarangka manjing curiga.
48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina,
jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu,
moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik  dalilna
jeung karasana.
49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can
kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu  terang ka
Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih
bingung ku rai can kalenyepan.
50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna,
naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung,
dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu
terang.
51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh  hartina,
manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus
ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu
daya teu upaya.
52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah,
katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru,
papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri
manehna.
53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat,
kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu
sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya.
54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah,
saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad  Nabi
panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta
sareatna nu ma’rifat.
55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta
rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung,
ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina
katerangannana.
56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna,
matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun,
da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu
karasa.
57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae
basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka
Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku
nyatana badan anjeuna. Layang Muslimin Muslimat