Minggu, 16 Januari 2011


The products listed below offer excellent commissions from each sale you recruit. You can promote these products on your own website, blog, or through email.
Each product has promotional materials for you including all different kinds of banners, email promo's and blog reviews.
Please feel free to use them as they are or change them to suit the style of your website or blog.

banner & links


The simplest way to add banner code to your web page is to open your web page using a common text editor (Notepad for example) and paste the code into your web page.
  1. Choose a banner and click the Get banner code button. You will see an HTML code of chosen banner.


  2. Click inside this code to highlight it.  3. From the Internet Browser menu select Copy command.  4. Switch to text editor where your webpage opened and paste this banner code into your webpage (or blog).

If you don't have web page and don't have blog please see in our FAQs how to create one.
It is important that the HTML code does not get modified by the software you are using to create your pages or banners may not display properly or generate credits for you.

You can place banner code on each page of your web site, and your other web sites.

dapatkan uang dengan situs anda

Selasa, 04 Januari 2011

instalasi manual kabel dku-5 pada PC


MANUAL DKU-5

A. INSTALL CABLE DKU-5
Utk WinXP
·         MASUKKAN CD ‘CDMA’
·         PASANG CABLE DKU-5 KE 'USB' PORT KOMPUTER
·         KALAU DI WINDOWS XP COMPUTER AKAN AUTO DETECT POSISI USB CABLE DKU-5 DAN ANDA HANYA PILIH NEXT WINDOWS AKAN AUTO SEARCH UTK DRIVER DARI CD.


·         SETELAH PROSES INSTALASI SELESAI COBA KLIK KANAN 'MY COMPUTER' CEK KE 'HARDWARE MANAGER' KALAU ADA PENAMBAHAN PORT DGN NAMA 'MAT USB-to-Serial Bridge' BERARTI PROSES INSTALL CABLE DKU-5 SUKSES.

·         Jika yang keluar adalah ‘prolific port’ berarti anda harus melakukan penginstallan secara manual:      -Klik kanan Prolific port
- Masuk ke Properties
- DRIVER - Update Driver
- pilih Install from a list or specific location ‘ADVANCE’
- don’t detect I will choose the driver to install
- pilih Have Disk – pilih CD-ROM dan pilih folder Driver DKU-5 XP. Kalau setelah pilih file ada keluar 'MAT USB-to-Serial Bridge’ pilih ;Next’ dan lanjutkan proses instalasi sampai selesai.


Utk Win’98

·         UNTUK PEMAKAI WIN'98 KALAU PADA SAAT CABLE DKU-5 DI PASANG DI USB TIDAK ADA AUTO DETECT, MASUK KE CONTROL PANEL - ADD NEW HARDWARE - SETELAH ITU ARAHKAN COMPUTER SECARA MANUAL UNTUK MEMBACA KE DRIVER CD-ROM ANDA

·         Jika yang keluar adalah ‘prolific port’ berarti anda harus melakukan penginstallan secara manual:
-Klik kanan Prolific port
- Masuk ke Properties
- DRIVER - update Driver - Next
- Display the list of all the drivers in a specific location,… - Have Disk
- pilih CD-ROM dan ke folder Driver Cable DKU-5 Win98.
- Kalau setelah pilih file ada keluar 'MAT USB-to-Serial Bridge pilih Next dan lanjutkan proses instalasi sampai selesai.

B. INSTALL MODEM UNTUK CDMA WINDOWS XP
·         Masih dengan cd 'CDMA' di CD-ROM
·         MASUK KE 'CONTROL PANEL'
·         KLIK 'PHONE AND MODEM OPTIONS - MODEM'
·         KLIK 'ADD...'
·         'DONT DETECT MY MODEM...' - NEXT
·         HAVE DISK...
·         BROWSE... KE POSISI CD-ROM - Driver Modem - OPEN - OK
·         PILIH '...3G PAKET DATA MODEM' / NEXT
·         PILIH PORT YG BARU ANDA INSTALL, KALAU SANGSI KLIK KANAN 'MY COMPUTER' CEK KE 'HARDWARE MANAGER' KALAU HAFAL POSISI PORT DGN NAMA 'MAT USB-to-Serial Bridge' di Com keberapa. Pakai posisi port tersebut utk modem.
·         TUNGGU PROSES INSTALL MODEM SAMPAI SELESAI
·         CEK KE 'PHONE AND MODEM OPTIONS' KALAU SUDAH ADA TAMBAHAN MODEM DGN NAMA '...3G PAKETDATA MODEM' BERARTI PROSES INSTALLASI SUDAH SUKSES


C. SETUP NEW CONNECTION
·         START / PROGRAM / ACCESSORIES / COMMUNICATIONS / NEW CONNECTION WIZARD
·         CONNECT TO THE INTERNET / SET UP MY CONNECTION MANUALLY / CONNECT USING DIAL-UP MODEM / PILIH '...3G PAKET...'
·         ISI ISP NAME 'NAMANYA TERSERAH ANDA TERSERAH ANDA' CTH: FLEXI, m8, starone, dll
·         ISI NOMOR DENGAN                #777

Flexi
·      USER NAME :              telkomnet@flexi
·      PASSWORD  :              telkom

Mobile 8
·         USER NAME :              m8
·         PASSWORD  :              m8

Star One
·         USER NAME :              starone
·         PASSWORD  :              indosat

Esia
·         USER NAME :              esia
·         PASSWORD  :              esia

Artis cantik indonesia berani tampil bugil
47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku
Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna
Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk
babasan sarangka manjing curiga.
48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina,
jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu,
moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik  dalilna
jeung karasana.
49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can
kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu  terang ka
Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih
bingung ku rai can kalenyepan.
50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna,
naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung,
dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu
terang.
51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh  hartina,
manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus
ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu
daya teu upaya.
52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah,
katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru,
papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri
manehna.
53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat,
kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu
sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya.
54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah,
saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad  Nabi
panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta
sareatna nu ma’rifat.
55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta
rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung,
ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina
katerangannana.
56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna,
matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun,
da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu
karasa.
57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae
basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka
Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku
nyatana badan anjeuna. Layang Muslimin Muslimat
36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya
gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah
salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah.
37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang,
namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu,
faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung  faqod jahilan
nafsah.
38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran,
saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha
diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag.
39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti
ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan
enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah
diteangannana.
40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil
mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu,
kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu
sabener-benerna. 
41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih
rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang   
masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada
ilangna.
42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat
rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna
mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti
ku badan rohani tea.
43. Sabab hartina  Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana,
ari hartina teh  mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus,
bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang
nganyahokeun badan nyata.
44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna,
ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud,
eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip
beurit kaluar.
45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna,
kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing
teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa
ilang.
46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh  kudu
nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong
ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa
hanteu ngabogaan jasad. Layang Muslimin Muslimat
NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq
####ف
#
 ######
فر
Sinom
27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi
‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di
dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala.
28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil
akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat,
ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat.
29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang
jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui,
kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim,
rebu nuhun engkang kersa miwejang.
30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can
kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu
nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh
boga dulur nyaring manah.
31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana,
lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu
katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang
saderek dunya akherat.
32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan
engkang, ceuk dalil  Awwalu dinni, sareng  Ma’rifatullahi, anu tadi
dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun
urang nu kudu terang ka Allah.
33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata
Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat
ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa
ninggal.
34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab,
rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup,
hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh
nya Rasulullah.
35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu
anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti  anu weruh,
anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. Layang Muslimin Muslimat
LAYANG 
MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana
1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot,
ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna  wujud,
dipapay ti memeh aya.
2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon,
ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur,
urang papay ti asalna.
3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok.
Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus
sidik wujud, rupa sarupa-rupana.
4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe,
mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu
beunang dipindah-pindah.
5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna
teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku
carita sangkan terang .
6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura
kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung,
ngadegna gumelar sifat.
7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel
lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug
sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad.
8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos,
nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi
ngarang nembe pisan.
9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos,
anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu,
sang Prabu Jasadiah.
10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan
Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan,  siang wengi
tara jauh, babarengan tara pisah.
11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung
karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu
bungsu, katelah Raden Muslimat.
12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod,
duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto
ka piwejang Rama. Layang Muslimin Muslimat
2
13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog,
dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu,
sadaya wuruk ramana.
14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae,
amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di  tempat
singkur, ngahusukeun wuruk rama.
15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando,
hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah
bendu, rehna rai kumalancang.
16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal
sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan
paham pisan.
17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade
tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu
teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa.
18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek,
diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus
kamasyhur, dalil teh kieu unina.
19. Mimitina  Awwalu Dinni, lajengna  Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh,
lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha
Agung, supaya sah ibadahna.
20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos,
nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu
ngajentul, nu nyata aya buktina.
21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala  teh, ceuk
saksina Dzat Laesa,  Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu
aya umpamana.
22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana,
nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna,
Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha.
23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu
pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka
pangeran.
24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus
tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh
kitu, pikeun saksi ngelmu tea.
25. Malah dawuhan Jeng Nabi,  Illa anna awallanafsah, terasna teh  fardu ‘ain,
kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup,
masing tepi ka ‘aena.
26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh,
bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu,
nya eta Sagara Hayat. Layang Muslimin Muslimat